Bloggen med perspektiv från Strängnäspolitiken

söndag 7 februari 2010

Politiskt hyckleri

Jordbruksministern var på besök i Strängnäs kommun i veckan, inbjuden av sin partibroder Jens Persson. Temat var att gynna lokala matproducenter genom att ställa krav vid upphandlingar och därigenom både skapa lokala arbetstillfällen och förhoppningsvis bättre matkvalitet. Jordbruksministern ansåg att "lokala politiker måste ta tillbaka makten över maten och ställa krav vid upphandlingar". Han ansåg att detta var inte bara möjligt utan också önskvärt om vi ska uppnå regeringens mål på en större andel närproducerade och ekologiska livsmedel.
Veckan innan hade majoriteten med Jens Persson i spetsen avslagit en motion i KF från Strängnäspartiet om att utreda förutsättningarna att i större utsträckning upphandla närproducerad och ekologisk mat till kommunens skolor och servicehem. Kan man tänka sig ett större avstånd mellan ord och handling? Detta är hyckleri på hög nivå. Inte undra på att allmänheten misstror politiker.

1 kommentar: