Bloggen med perspektiv från Strängnäspolitiken

tisdag 8 december 2009

Tosteröskolan

Äntligen har majoriteten backat på det befängda förslaget att flytta Tosteröskolan till Karinslunsskolan. Beskedet kom lika plötsligt som överraskande på fullmäktige den 30 november, där Lotta Grönblad annonserade ut att på grund av fördyringar i ombyggnationen och platsbrist så tar majoriteten tillbaka sitt förslag. Överraskande eftersom man både i barn och utbildningsnämnden och i kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) tidigare har envist hållit fast vid sitt tidigare förslag om nedläggning trots en massiv kritik från både föräldrar, skolpersonal och opposition. Det är ju inte fel att ändra sig och tack och lov kom beskedet innan det har lagts ner alltför mycket pengar på utredning av flytten och ombyggnaden.
Anmärkningsvärt är dock att huvudargumentet var att man hade upptäckt att Tosteröskolans elever inte fick plats på Karinslund. Det borde man väl kunna ha tagit reda på långt tidigare och besparat oss all onödig diskussion. Det beslutsunderlag som låg till grund för beslutet att lägga ner Tosteröskolan är så undermåligt att man inte har tagit reda på detta i god tid! Det är oroväckande men inte förvånande hur många politiska beslut som baseras på undermåliga och bristfälliga beslutsunderlag. Kostnader har uppskattats på en höft utan verklig utredning och konsekvenserna av beslutet förbigås ofta helt. Vi har inte sett någon ordentlig barnkonsekvensutredning inför en flytt till Karinsllundsskolan.
Flera liknande exempel finns på beslut på bristfälliga underlag, flytten av Thomasgymnasiet till Campus är ett bra exempel på detta. Nedläggningen av Selaöhemmet är ett annat exempel där man inte har gjort en grundlig kostnadskalkyl innan beslut har tagits.
I slutändan är det naturligtvis vi politiker som skall kräva ordentliga beslutsunderlag innan beslut fattas. Tyvärr har dock många beslut gjorts upp inom majoriteten innan diskussionen kommer till KF vilket gör att kritiken från oppositionen förblir obesvarad. Oppositionens vapen för att markera sitt missnöje med bristfälliga underlag är att återremittera ärendet. För detta krävs endast 30% av röstetalet. Det har också blivit ett flertal återremisser på grund av detta. Tyvärr hjälper det inte eftersom ärendet kommer upp vid nästa KF med i stort sett samma beslutsunderlag och går då igenom.
Vi får nu se hur majoriteten argumenterar i KF den 14 december för att rättfärdiga sin kovändning. Man kan ju knappast erkänna att det börjar närma sig val och att man inte vågade gå emot en så kompakt oponion.
Bravo, alla ni som har mejlbombat KF-ledamöterna!