Bloggen med perspektiv från Strängnäspolitiken

onsdag 25 augusti 2010

Ekonomisk analys à la fp i Strängnäs kommun

På insändarsidan i måndagens (23/8) Strängnes Tidning gör Helena Hallgarn och Fredrik Lindgren (fp) en märklig analys av Strängnäs kommuns stora låneskuld. De frågar om "det är oroväckande att vara skuldsatt med de belopp (3,5 miljarder) som kommunens invånare är". Deras slutsats är nej och jämför med belåningen av en fastighet. En 2 miljoners fastighet som belånas med 1,5 miljoner är enligt dem inte oroväckande. Det må så vara om hushållet har intäkter som vida överstiger kostnaderna för räntor och amorteringar. Men i en kommun skall intäkterna i form av skatter gå till kommunens kärnverksamhet, inte till räntor. Det är en stor skillnad mot en privatekonomi där man själv får ta konsekvenserna i form av att jobba mer eller dra ner på andra kostnader när räntorna går upp. I en kommun kan man inte utan vidare dra ner på verksamheter utan att människor blir lidande. Man kan heller inte höja sskatten av samma skäl.
Det är oroväckande att ledande politiker har en så lättvindlig syn på kommunens ekonomi. Det är ju trots allt medborgarnas pengar som vi politiker skall förvalta på bästa sätt. Jag ser med oro på vad som kommer att hända när räntorna om något år kommer att vara mångdubblet så höga som vad de är nu. Moderaterna med fleras förslag om att börja amortera av på låneskulden och att avyttra delar av SEVAB och fastighetsbeståndet är därför ett viktigt vägval för att vara beredd inför kommande räntehöjningar. Detta vet också flertalet av kommunens medborgare som enligt många samtal som vi har fått till valstugan och i vår samtalskampanj är mycket oroade för kommunens ekonomi i framtiden.

tisdag 24 augusti 2010

Heja parkförvaltningen!

Jag har i sommar gjort åtskilliga promenader i både Strängnäs och Mariefred. Vad som slår mig är att det har gjorts en rejäl uppryckning av kommunens parker och planteringar. Det är en fröjd att gå runt och se det fina arbete som kommunens parkförvaltning har gjort på rabatter och strandpromenader. Både i Strängnäs och Mariefred har man gjort fina bryggor och strandvägar, varvat med rabatter och stensättningar. Som oppositionspolitiker ska man ju inte bara uttrycka missnöje över situationen i kommunen. En rejäl ansiktslyftning har gjorts det senaste året. Nu ska väl majoritetens politiker inte ta åt sig alltför mycket av min eloge till denna uppsnyggning. Jag har en känsla av att vi har vårt duktiga anställda inom parkförvaltningen att tacka för detta.
Västervikshamnen och promenaden mot Sjöviken är verkligen en pärla i Strängnäs. Nu återstår att snygga upp Visholmen. Arbetet har påbörjats. Dock utan någre större förändringar i planen. Min vision för framtiden är att Visholmen får ett centrum för kultur med möjlighet till konserter och plats för konstutställningar och museisamlingarna. Det vore ett fint komplement till Multeum och ett lyft för kulturlivet i Strängnäs.