Bloggen med perspektiv från Strängnäspolitiken

onsdag 28 januari 2009

Gårdagens kommunfullmäktiemöte var ingen upplyftande tillställning. Trots protesterna från barn och föräldrar från Långbergsskolan framhärdade majoriteten med att föreslå nedläggning av både Långbergsskolan och Tosteröskolan. Lotta Grönblads inledningsanförande till trots, där hon talade om vikten av att vara lyhörd och att lyssna på opinionen så kom ände förslaget till beslu om nedläggning av skolorna. Det för mig mest upprörande var att detta förslag till beslut skulle drivas igenom utan någon ekonomisk analys eller barnkonsekvensutredning! Detta är en arrogans mot demokratin som är oerhörd! Förvaltningen hade tidigare tagit fram ett digert underlag med sju olika förslag till framtida beslut. Dessa hade gått ut på remiss och engagerat åtskilliga medborgare. Detta stora arbete har nu helt förkastats och istället lägger majoriteten fram ett eget förslag utan vidare underlag eller analys! Detta är en arrogans mot såväl medborgarna, oppositionen och de tjänstemän som har arbetat med den förkastade utredningen.
Som en liten eftergift kunde man gå med på att utreda ekonomiska och barnkonsekvenser till mars månad för att därefter ta det definitiva beslutet i KS! Finns det någon som tror att man då skulle vara beredd att ändra på sig när KF redan har tagit beslut tidigare och ytterligare öppen debatt är omöjlig! Denna syn på demokrati stämmer definitivt inte överens med mina värderingar. Det var anmärkningsvärt och beklämmande att se att de både allianskamraterna centern och folkpartiet satt tysta i bänkarna.
Detta bådar inte gott för framtida samarbete mellan majoritet och opposition. Ett beslut om återremiss var naturligtvis det enda riktiga vilket oppositionen också fick igenom med enkel majoritet, då det räcker med en tredjedel av rösterna för att få igenom en återremiss. Detta kan vi dock inte komma med nästa gång. Ett scenario där majoriteten ändå driver igenom beslutet på nästa fullmäktige är fullt möjligt och visar på en maktfullkomlighet och ignorans mot oponionsyttringar.