Bloggen med perspektiv från Strängnäspolitiken

tisdag 29 september 2009

KF 28 september 2009

Kommunfullmäktiges möte gav åter ett bevis på oppositionens aktivitet och majoritetens handfallenhet inför alla frågor och kritik. Nämndernas visioner skulle debatteras, denna gång socialen och barn- och utbildningsnämnden som ej hanns med vid förra KF-sammanträdet. Den brännheta frågan var naturligtvis Selaöhemmets skandalösa hantering. Detta försvarades av Tord Tjernström, som menade att Thomasgården var den enda tänkbara lösningen. Kritiken var massiv från samtliga oppositionspartier. Varför har inte ärendet remitterats till kommundelsrådet? Varför har ärendet inte hamnat på KF's bord? Varför finns ingen konsekvensutredning? Var finns de ekonomiska kalkyler som ligger till grund för beslutet? Vad kostar flytten? Hur har informationen till de berörda och anhöriga gått till?
Åtskilliga frågor ställdes men inga svar gavs. Det blev närmast pinsamt att socialdemokraterna som säger sig värna om sociala frågor stod så svarslösa och ändå inte kunde erkänna att det var ett dåligt beslut som man bör ompröva.
Efterföljande skoldebatt blev inte mycket bättre. Åtskilliga frågor och kritik från oppositionen om hanteringen av skollokalsutredningen som fortfarande inte har fått någon lösning fick stå oemotsagd. Lotta Grönblad gav inga besked eller svar på frågor som t.ex. om Tosteröskolan och Långbergsskolan kommer att vara kvar. Istället blev det tomma fraser om att vi ska värna de små skolorna i sin fina miljö! Ska detta tolkas som att Tosteröskolan och Långbergsskolan ska få vara kvar? Knappast. Vi fick inget svar på den frågan trots att den ställdes direkt till Lotta Grönblad. Nonschalant och respektlöst mot väljarna! Anmärkningsvärt är också att folkpartiet som innehar vice ordförandeposten i BoU-nämnden och dessutom på riksplanet har skolfrågan som sin viktigaste valfråga satt helt tysta under hela debatten!
Majoriteten gav ett tomt innehåll åt debatten som skulle handla om mål och visioner för de två viktigaste områdena inom kommunens verksamhet. Samtliga oppositionspartier visade att de hade tänkt betydligt längre än de som har makten i Strängnäs kommun.