Bloggen med perspektiv från Strängnäspolitiken

tisdag 28 april 2009

Kommunfullmäktige 27 april

Det var en fullkomligt nedgörande kritik från revisorerna angående skötseln och styrningen av Strängnäs kommun. Revisionsrapporten gav så stark kritik mot ledningen att om det hade varit ett privat företag så skulle VD knappast få fortsatt förtroende. Dålig budgetuppföljning, dålig styrning, oklara riktlinjer, dålig eller obefintlig projektstyrning. Visst har även oppositionen sitt ansvar för den uppkomna situationen då majoritetsskiftet uppkom i maj månad under räkenskapsåret. Dock kan man för att citera Mats Werners inlägg i debatten konstatera att i den gamla majoriteten fanns det två partier som inte ville göra något åt det stora underskottet och därmed den urdåliga soliditeten. Dessa två partierna sitter nu i den nya majoriteten tillsammans med Sossarna. Åtskilliga diskussioner förekom på den gamla majoritetens tid om hur vi skulle åtgärda den stora skuldsättningen. Omdisponering av skollokaler och försäljning av delar av SEVAB var förslag som c och fp bestämt motsatte sig och därmed drog det ut ytterligare på tiden med förhandlingsförlamning som följd.
Visst kan vi också konstatera att det stora svarta hål som Campusprojektet har blivit är alla politikers ansvar. Men, åtminstone i min värld förutsätter jag att kompetenta tjänstemän kan driva ett projekt i mångmiljonklassen på ett proffessionellt sätt. Jag förutsätter att man utnyttjar de projektstyrningsprogram som är en självklarhet i en projektledning. Genom dessa verktyg som har funnits på marknaden sedan början av 90-talet kan man enkelt göra budget- och tidsuppföljningar och man kan konstatera var det finns avvikelser både i ekonomi och förseningar. Det är med stor förvåning som jag fick höra av revisionsrapporten att ingen projektuppföljning har gjorts! Visst kan man rannsaka politikernas passivitet över att inte mer ifrågasätta detta men vi borde ju ha med proffessionella tjänstemän att göra som kan leda projekt och göra riktiga uppföljningar. Av detta lär man sig tyvärr den hårda vägen att inte ta även kan tyckas självklara saker för givet.
När signalerna om avvikelser väl kom fram i projektet fördes från många av oppositionspolitikerna ett ifrågasättande av styrningen. Detta har också varit uppe på KS flera gånger. Tyvärr kan konstateras att den nya majoriteten dock har låtit sakernas tillstånd fått fortgå trots att det blev alltmer uppenbart vad som var på gång.
I debatten gav Lotta Grönblad ett halvt erkännande till Arne Arvidsson angående finansiering av öppethållande av dagis kvällstid. Detta förslag var kostnadsdrivande och tas nu tillbaka. Lotta frågade var Arne har den kristallkula där man kunnde se detta redan för ett år sedan. Men det är ju just det som är problemet! Att majoriteten inte kan se uppenbara åtgärder som leder till kostnadsfördyringar och ökad skuldsättning. Det är politikernas primära uppgift att ha ett sådant omdöme att man kan hushålla med skattebetalarnas pengar så att de hamnar där de behövs bäst!
Avslutningsvis konstateras att Leif Lindströms sura kommentarer om att oppositionen är gnällig och delar ut underkända betyg åt majoriteten slår tillbakapå honom själv. Fanns det någon i den gamla oppositionen som på ett mera surmulet sätt kritiserade den dåvarande majoriteten? Nu ger han istället högsta betyg åt Jens Persson! Tala om omsvängning!
Jag instämmer tillfullo i Erik Bergs betygsbedömning. En majoritet som har blivit sågad vid fotknölarna i en revisionsraport kaan inte få annat är ICKE GODKÄNT.