Bloggen med perspektiv från Strängnäspolitiken

tisdag 8 december 2009

Tosteröskolan

Äntligen har majoriteten backat på det befängda förslaget att flytta Tosteröskolan till Karinslunsskolan. Beskedet kom lika plötsligt som överraskande på fullmäktige den 30 november, där Lotta Grönblad annonserade ut att på grund av fördyringar i ombyggnationen och platsbrist så tar majoriteten tillbaka sitt förslag. Överraskande eftersom man både i barn och utbildningsnämnden och i kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) tidigare har envist hållit fast vid sitt tidigare förslag om nedläggning trots en massiv kritik från både föräldrar, skolpersonal och opposition. Det är ju inte fel att ändra sig och tack och lov kom beskedet innan det har lagts ner alltför mycket pengar på utredning av flytten och ombyggnaden.
Anmärkningsvärt är dock att huvudargumentet var att man hade upptäckt att Tosteröskolans elever inte fick plats på Karinslund. Det borde man väl kunna ha tagit reda på långt tidigare och besparat oss all onödig diskussion. Det beslutsunderlag som låg till grund för beslutet att lägga ner Tosteröskolan är så undermåligt att man inte har tagit reda på detta i god tid! Det är oroväckande men inte förvånande hur många politiska beslut som baseras på undermåliga och bristfälliga beslutsunderlag. Kostnader har uppskattats på en höft utan verklig utredning och konsekvenserna av beslutet förbigås ofta helt. Vi har inte sett någon ordentlig barnkonsekvensutredning inför en flytt till Karinsllundsskolan.
Flera liknande exempel finns på beslut på bristfälliga underlag, flytten av Thomasgymnasiet till Campus är ett bra exempel på detta. Nedläggningen av Selaöhemmet är ett annat exempel där man inte har gjort en grundlig kostnadskalkyl innan beslut har tagits.
I slutändan är det naturligtvis vi politiker som skall kräva ordentliga beslutsunderlag innan beslut fattas. Tyvärr har dock många beslut gjorts upp inom majoriteten innan diskussionen kommer till KF vilket gör att kritiken från oppositionen förblir obesvarad. Oppositionens vapen för att markera sitt missnöje med bristfälliga underlag är att återremittera ärendet. För detta krävs endast 30% av röstetalet. Det har också blivit ett flertal återremisser på grund av detta. Tyvärr hjälper det inte eftersom ärendet kommer upp vid nästa KF med i stort sett samma beslutsunderlag och går då igenom.
Vi får nu se hur majoriteten argumenterar i KF den 14 december för att rättfärdiga sin kovändning. Man kan ju knappast erkänna att det börjar närma sig val och att man inte vågade gå emot en så kompakt oponion.
Bravo, alla ni som har mejlbombat KF-ledamöterna!

tisdag 29 september 2009

KF 28 september 2009

Kommunfullmäktiges möte gav åter ett bevis på oppositionens aktivitet och majoritetens handfallenhet inför alla frågor och kritik. Nämndernas visioner skulle debatteras, denna gång socialen och barn- och utbildningsnämnden som ej hanns med vid förra KF-sammanträdet. Den brännheta frågan var naturligtvis Selaöhemmets skandalösa hantering. Detta försvarades av Tord Tjernström, som menade att Thomasgården var den enda tänkbara lösningen. Kritiken var massiv från samtliga oppositionspartier. Varför har inte ärendet remitterats till kommundelsrådet? Varför har ärendet inte hamnat på KF's bord? Varför finns ingen konsekvensutredning? Var finns de ekonomiska kalkyler som ligger till grund för beslutet? Vad kostar flytten? Hur har informationen till de berörda och anhöriga gått till?
Åtskilliga frågor ställdes men inga svar gavs. Det blev närmast pinsamt att socialdemokraterna som säger sig värna om sociala frågor stod så svarslösa och ändå inte kunde erkänna att det var ett dåligt beslut som man bör ompröva.
Efterföljande skoldebatt blev inte mycket bättre. Åtskilliga frågor och kritik från oppositionen om hanteringen av skollokalsutredningen som fortfarande inte har fått någon lösning fick stå oemotsagd. Lotta Grönblad gav inga besked eller svar på frågor som t.ex. om Tosteröskolan och Långbergsskolan kommer att vara kvar. Istället blev det tomma fraser om att vi ska värna de små skolorna i sin fina miljö! Ska detta tolkas som att Tosteröskolan och Långbergsskolan ska få vara kvar? Knappast. Vi fick inget svar på den frågan trots att den ställdes direkt till Lotta Grönblad. Nonschalant och respektlöst mot väljarna! Anmärkningsvärt är också att folkpartiet som innehar vice ordförandeposten i BoU-nämnden och dessutom på riksplanet har skolfrågan som sin viktigaste valfråga satt helt tysta under hela debatten!
Majoriteten gav ett tomt innehåll åt debatten som skulle handla om mål och visioner för de två viktigaste områdena inom kommunens verksamhet. Samtliga oppositionspartier visade att de hade tänkt betydligt längre än de som har makten i Strängnäs kommun.

tisdag 28 april 2009

Kommunfullmäktige 27 april

Det var en fullkomligt nedgörande kritik från revisorerna angående skötseln och styrningen av Strängnäs kommun. Revisionsrapporten gav så stark kritik mot ledningen att om det hade varit ett privat företag så skulle VD knappast få fortsatt förtroende. Dålig budgetuppföljning, dålig styrning, oklara riktlinjer, dålig eller obefintlig projektstyrning. Visst har även oppositionen sitt ansvar för den uppkomna situationen då majoritetsskiftet uppkom i maj månad under räkenskapsåret. Dock kan man för att citera Mats Werners inlägg i debatten konstatera att i den gamla majoriteten fanns det två partier som inte ville göra något åt det stora underskottet och därmed den urdåliga soliditeten. Dessa två partierna sitter nu i den nya majoriteten tillsammans med Sossarna. Åtskilliga diskussioner förekom på den gamla majoritetens tid om hur vi skulle åtgärda den stora skuldsättningen. Omdisponering av skollokaler och försäljning av delar av SEVAB var förslag som c och fp bestämt motsatte sig och därmed drog det ut ytterligare på tiden med förhandlingsförlamning som följd.
Visst kan vi också konstatera att det stora svarta hål som Campusprojektet har blivit är alla politikers ansvar. Men, åtminstone i min värld förutsätter jag att kompetenta tjänstemän kan driva ett projekt i mångmiljonklassen på ett proffessionellt sätt. Jag förutsätter att man utnyttjar de projektstyrningsprogram som är en självklarhet i en projektledning. Genom dessa verktyg som har funnits på marknaden sedan början av 90-talet kan man enkelt göra budget- och tidsuppföljningar och man kan konstatera var det finns avvikelser både i ekonomi och förseningar. Det är med stor förvåning som jag fick höra av revisionsrapporten att ingen projektuppföljning har gjorts! Visst kan man rannsaka politikernas passivitet över att inte mer ifrågasätta detta men vi borde ju ha med proffessionella tjänstemän att göra som kan leda projekt och göra riktiga uppföljningar. Av detta lär man sig tyvärr den hårda vägen att inte ta även kan tyckas självklara saker för givet.
När signalerna om avvikelser väl kom fram i projektet fördes från många av oppositionspolitikerna ett ifrågasättande av styrningen. Detta har också varit uppe på KS flera gånger. Tyvärr kan konstateras att den nya majoriteten dock har låtit sakernas tillstånd fått fortgå trots att det blev alltmer uppenbart vad som var på gång.
I debatten gav Lotta Grönblad ett halvt erkännande till Arne Arvidsson angående finansiering av öppethållande av dagis kvällstid. Detta förslag var kostnadsdrivande och tas nu tillbaka. Lotta frågade var Arne har den kristallkula där man kunnde se detta redan för ett år sedan. Men det är ju just det som är problemet! Att majoriteten inte kan se uppenbara åtgärder som leder till kostnadsfördyringar och ökad skuldsättning. Det är politikernas primära uppgift att ha ett sådant omdöme att man kan hushålla med skattebetalarnas pengar så att de hamnar där de behövs bäst!
Avslutningsvis konstateras att Leif Lindströms sura kommentarer om att oppositionen är gnällig och delar ut underkända betyg åt majoriteten slår tillbakapå honom själv. Fanns det någon i den gamla oppositionen som på ett mera surmulet sätt kritiserade den dåvarande majoriteten? Nu ger han istället högsta betyg åt Jens Persson! Tala om omsvängning!
Jag instämmer tillfullo i Erik Bergs betygsbedömning. En majoritet som har blivit sågad vid fotknölarna i en revisionsraport kaan inte få annat är ICKE GODKÄNT.

tisdag 10 mars 2009

Fullmäktigedebatten 9 mars

En kväll som enligt Jens Perssson var historisk då vi för första gången hade en allmänpolitisk debatt utan några beslutsärenden. Temat var kommunens dåliga ekonomi. När man därefter hörde anföranden från c och fp började man undra om de överhuvud taget har förstått att det är en ekonomisk kris i kommunen som kräver radikala åtgärder. Önskelistor på satsningar och nyanställningar presenterades blandat med visioner om "slow city". och att det ska vara "gott att leva". Det var flosklerfyllda inlägg som för åhörarna måste ha framstått som obegripliga när de i tidningen läser om kommunens katastrofala ekkonomiska läge. Finns det inga ansvarskännande politiker i majoriteten som har kurage att säga sanningen? Nåväl, Jens Persson gjorde några tappra försök i sitt inledningsanförande att ge föraningar om vad som komma skall. Därutöver var det märkligt tyst från majoriteten om hur man ska ta tag i kommunens ekonomi.
Oppositionen gjorde däremot ett antal inlägg med konkreta förslag på besparingar och åtgärder för en bättre ekonomi. Tänk om man hade fått höra motsvarande intelligenta inlägg från majoriteten.

onsdag 28 januari 2009

Gårdagens kommunfullmäktiemöte var ingen upplyftande tillställning. Trots protesterna från barn och föräldrar från Långbergsskolan framhärdade majoriteten med att föreslå nedläggning av både Långbergsskolan och Tosteröskolan. Lotta Grönblads inledningsanförande till trots, där hon talade om vikten av att vara lyhörd och att lyssna på opinionen så kom ände förslaget till beslu om nedläggning av skolorna. Det för mig mest upprörande var att detta förslag till beslut skulle drivas igenom utan någon ekonomisk analys eller barnkonsekvensutredning! Detta är en arrogans mot demokratin som är oerhörd! Förvaltningen hade tidigare tagit fram ett digert underlag med sju olika förslag till framtida beslut. Dessa hade gått ut på remiss och engagerat åtskilliga medborgare. Detta stora arbete har nu helt förkastats och istället lägger majoriteten fram ett eget förslag utan vidare underlag eller analys! Detta är en arrogans mot såväl medborgarna, oppositionen och de tjänstemän som har arbetat med den förkastade utredningen.
Som en liten eftergift kunde man gå med på att utreda ekonomiska och barnkonsekvenser till mars månad för att därefter ta det definitiva beslutet i KS! Finns det någon som tror att man då skulle vara beredd att ändra på sig när KF redan har tagit beslut tidigare och ytterligare öppen debatt är omöjlig! Denna syn på demokrati stämmer definitivt inte överens med mina värderingar. Det var anmärkningsvärt och beklämmande att se att de både allianskamraterna centern och folkpartiet satt tysta i bänkarna.
Detta bådar inte gott för framtida samarbete mellan majoritet och opposition. Ett beslut om återremiss var naturligtvis det enda riktiga vilket oppositionen också fick igenom med enkel majoritet, då det räcker med en tredjedel av rösterna för att få igenom en återremiss. Detta kan vi dock inte komma med nästa gång. Ett scenario där majoriteten ändå driver igenom beslutet på nästa fullmäktige är fullt möjligt och visar på en maktfullkomlighet och ignorans mot oponionsyttringar.