Bloggen med perspektiv från Strängnäspolitiken

måndag 24 maj 2010

Nedläggningsbeslut av Långbergsskolan

Det var som jag trodde. Långbergsskolan har lagts ner. Lotta Grönblad har hela tiden sagt att det är en temporär förflyttning till Karinslundsskolan men verkligheten är en annan. I fullmäktige debatterades skollokalsutredningen och i detta sammanhang ställde jag frågan till BUN-ordföranden Lotta Grönblad om det finns någon tidplan och finansiering för en återflytt av Långbergsskolans elever. Hon ville inte svara på den frågan under punkten skollokalsutredningen så jag ställde frågan på nytt under punkten ledamöters frågestund. Frågan var om det finns någon tids- och finansieringsplan för återupptagandet av Långbergsskolan. Efter ett mycket svävande svar från Lotta om diverse flyttkostnader och viss renoveringskostnad av Karinsludsskolan ställde jag åter frågan om renoveringen av LÅNGBERGSSKOLAN. Svaret blev då att "det ligger så långt in i framtiden så det har vi inte tagit ställning till. 5-10 årsplaner gjordes bara i Sovjet"!!!
Detta är häpnadsväckande att en politiker för väljare bakom ljuset genom att lova att flytten till Karinslundsskola är en temporär lösning men att man har en egen agenda som innebär att det ligger åtminstone 10 år framåt i tiden. Detta är ett falskspel mot väljarna som majoriteten driver. Det finns ingen ärlighet och anständighet i politiska beslut med ett sådant tillvägagångssätt. Vi måste se till att få en ny majoritet efter nästa val!

tisdag 11 maj 2010

Majoritetens snurriga beslut

Åter har majoriteten i Strängnäs kommun visat sin rätta sida. Man talar om öppenhet och vikten av att lyssna på medborgarna men visar återigen att man gör precis tvärt om. Långbergsskolan har nu enligt s+c+fp beslut i BU-nämnden lagts ner för att istället bussa barnen till Karinslundsskolan. Motivet skulle vara att det är för många barn på Långbergsskolan! Jag förstår ingenting av denna logiken. Måste man lägga ner en hel skola för att det är för många barn som söker sig dit? Om det nu inte finns plats för alla elever så kan väl de som inte får plats gå på Vasaskolan eller Finningeskolan! Varför måste alla elever flytta eller har jag missuppfattat det hela? Det är väl ingen som tror på majoritetens besked att en ny Långbergsskola skall byggas. Med den ekonomi som kommunen har så lär detta inte hända inom överskådlig tid. Beslutet är inget annat än en nedläggningsbeslut av en fungerande populär skola med vilseförande argument.
Det är också upprörande ur ett demokratiskt perspektiv att beslut med så stora konsekvenser inte kommer upp i kommunfullmäktige. Det finns stora paralleller med nedläggningen av Selaöhemmet, där man också lovade att bygga ett nytt hem om några år utan att ha någon finansiering av det nya bygget.
Skollokalsfrågan har skötts på ett skandalöst sätt av den icke valda majoriteten. Man har talat om den stora centrumskolan som skulle byggas, man har talat om nedläggning av Tosteröskolan och nu har man lagt ner Långbergsskolan. Man hoppar från ett förslag till ett annat utan någon långsiktighet, utan seriösa ekonomiska kalkyler, utan att utreda barn- eller miljöperspektiv.
Det finns bara ett sätt att få stopp på alla stolliga beslut: Att välja en ny ansvarstagande politisk majoritet i valet i september.