Bloggen med perspektiv från Strängnäspolitiken

fredag 26 augusti 2011

Restaurangmoms?

Regeringen kommer att lägga ett förslag med en sänkning av restaurangmomsen till 12%. Det skulle innebära ett skattebortfall på cirka 5 miljarder till staten. Jag tycker att det är tveksamt om restaurangmoms är en så högprioriterad fråga att man väljer att driva igenom den just nu. KD's förslag om att sänka pensionsärsskatten och göra inkomst av pension och inkomst av arbete mer likställt låter som en betydligt angelägnare fråga och har dessutom en rättviseaspekt. Pension är faktiskt uppskjuten lön och borde beskattas som sådan. Jag har svårt att se varför restaurangbesöken skall vara så mycket viktigare att staten är beredd att avstå 5 miljarder till förmån för krogbesökarna.