Bloggen med perspektiv från Strängnäspolitiken

tisdag 31 maj 2011

Busstrafik till Stockholm?

På senare tid har flera propargerat för att arbeta för att införa busstrafik som komplement till tågtrafiken till Stockholm. Ett beslut om detta togs också på kommunfullmäktige den 30 maj, där ett medborgarförslag om detta tillstyrktes.
Jag är mycket tveksam till att Strängnäspolitiker börjar arbeta för att återinföra busstrafik till Stockholm. Vi har satsat åtskilliga miljoner av skattebetalarnas pengar på tågtrafiken på Svealandsbanan. Den fungerar inte perfekt men vi måste se till att fortsätta ställa krav på SJ att förbättra trafiken. Mycket har gjorts, bättre underhåll, fler mötesspår och den stora satsningen på Citytunneln genom Stockholm. Den blir visserligen inte färdig förrän 2017 men redan nu kan mycket mer göras för att underlätta för pendlarna till Stockholm. Att i detta läget tappa fokus och istället ägna kraft åt busstrafik anser jag försämrar möjligheterna till bättre tågtrafik på Svealandsbanan. Det är enbart i samarbete med våra grannkommuner, Nykvarn och Eskilstuna, som vi gemensamt kan påverka SJ till bättre trafik.
Busstrafik till Stockholms city tar minst dubbelt så lång tid som tågen och är således inget alternativ för flertalet pendlare. Det är osäkert om det över huvud taget finns någon efterfrågan på denna trafik, likväl vill politiker i Strängnäs satsa på detta utan att ens ha gjort en analys av behoven eller vilka kostnader det skulle medföra.
Busstrafik från Strängnäs och Läggesta till de stora arbetsplatserna i Södertälje, Astra och Scania, är viktig och finns redan idag. Den är också anpassad till arbetstiderna i Södertälje. Denna förbindelse tar en timma från Strängnäs. Om bussen fortsatte till Stockholm i rusningstrafik så skulle restiden bli närmare två timmar.
Vi behöver istället några direkta tågförbindelser till Stockholm C. Detta skulle ge 30 minuter i restid från Strängnäs och vara synnerligen intressant för Strängnäspendlare. Vidare behöver vi fler förbindelser på kvällstid för att kunna utnyttja Stockholms nöjes- och kulturutbud. Med förslag om satsning på bussförbindelser riskerar vi att splittra oss och missa möjligheten till en bättre utvecklad tågtrafik.