Bloggen med perspektiv från Strängnäspolitiken

onsdag 5 oktober 2011

Respektlös hantering av återremiss

Vid kommunfullmäktigesammanträdet den 26.9 beslutades efter en lång debatt att utredningen om att bygga om Paulinska konsertsalen till plenisal skulle återremitteras för att ta fram andra utnyttjandegruppers behov av konsertsalen. Beslutsunderlaget till KF handlade enbart om behoven av att bygga om och anpassa konsertsalen till plenisal. Ingenting om andra gruppers behov av salen nämndes trots att det är den enda sal i kommunen (förutom domkyrkan) som kan användas till konserter för 250 åhörare. I ett möte i mars efter ett intensivt motstånd från körer och orkesterförening hade KF's ordförande Lotta Grönblad lovat att inget skulle göras utan att föreningar och utövare fick vara med i planeringen. Av detta fanns inget med i beslutsunderlaget och inga kontakter hade tagits. Därför yrkade jag på återremiss i KF och fick med mig hela oppositionen (utom SD).
En vecka efter KF kommer ärendet åter upp i kommunstyrelsen för beslut. Denna gången har man lagt till en mening: "Aktuella utövares behov kommer att utredas och tillgodoses i möjligaste mån i den kommande projekteringen av konsertsalen".
En återremiss enligt lagstiftarnas intentioner innebär att "skapa större utrymme för samtal och samråd och att bidra till att ett ärende blir allsidigt belyst" (prop 2001/02:08, s 78). Majoriteten anser att genom att lägga till en mening om att man i möjligaste mån kommer att lyssna på användarna av konsertsalen så har man bidragit till att beslutsunderlaget blir allsidigt belyst.
Detta är av majoriteten respektlöst mot de grupper som nu känner sig överkörda, det är också en respektlös hantering av demokratiskt fattade beslut i KF! I beslutet utgår man från att en ombyggnad skall projekteras utifrån KF's sammanträdesbehov högst 10 gånger om året medan körer, musiker och konsertpublik skall finna sig i att det blir en plenisal som "i möjligaste mån" kan användas för det som den ursprungligen är byggd för nämligen konserter.
Kampen för konsertlokalen är inte över. Jag och alla andra kulturälskande medborgare kommer att fortsätta att kämpa för att vi ska ha möjlighet att få lyssna på konserter även i Strängnäs kommun!
Nästa evenemang i konsertsalen är den stora körbataljen den 15.10 kl 16.00 för tredje året i rad. Vi får hoppas att det inte är sista gången