Bloggen med perspektiv från Strängnäspolitiken

torsdag 18 februari 2010

Avsevärd förbättring av ekonomin?

Det finns olika sätt att dra slutsatser av en faktainformation. Strängnäs kommuns årsbokslut visar ett välbehövligt överskott på 22 miljoner för 2009. Vi bör för att klara kommande investeringar visa ett överskott på minst 2%. Detta klarar vi med nöd och näppe. Kommunalrådet Jens Persson och nu senast Lotta Grönblad, på sin nya blogg, slår sig för bröstet och säger att med den styrande majoriteten under s-medverkan har ekonomin förbättrats avsevärt. Vad har man då gjort för att åstadkomma detta? Jo, man har genomfört landets högsta skattehöjing 2009, man har fortsatt att låna vilket innebär att Strängnäs kommun är den 8:e mest skuldsatta i Sverige. Man har fått engångsbelopp på minst 12 miljoner från regeringen som stödåtgärder på grund av vårt utsatta läge i den ekonomiska krisen.
Låneskulden har fortsatt att öka under den s-ledda majoriteten. Det är inte så svårt att åstadkomma plusresultat när man får statsbidrag som motsvarar nästan hela överskottet samtidigt som man fortsätter att låna pengar. Det är oroande att man inte gör något åt vår stora låneskuld. Det är våra barn som får betala av för vårt oförstånd att leva över våra tillgångar.

lördag 13 februari 2010

Infarten till den dynamiska idyllen

Många av våra vänner som ska besöka oss med bil har svårt att hitta rätt på väg in mot Strängnäs från Stockholm. Infarten via Solberga passerar ett antal fula fyrkantiga lagerbyggnader och ett tiotal rondeller innan man så småningom i bästa fall börjar närma sig stadskärnan. Dålig skyltning och brist på informationstavlor bidrar till förvirringen. Förstahandsintrycket av idyllen Strängnäs är långt ifrån idylliskt. Jag läser därför med tillfredsställelse att Vägverket och kommunen nu diskuterar en ny infart mot Strängnäs. Det är mycket välkommet. Ska Strängnäs stad locka till sig fler turister som hittar ända in till stadskärnan så krävs både en tydlig infart och bättre skyltning. Mariefred har bättre förstått detta. Där kommer man direkt in i staden och välkomnas av en trevlig infart. Vår vackra stadskärna förtjänar en bättre entré.

onsdag 10 februari 2010

I s-ledband

C+fp i majoriteten i Strängnäs kommun har åter visat att det är viktigare att följa det stora partiet än att följa sitt eget partiprogram. En motion från Mariefredspartiet om att låta Mariefredsskolan bli självständigare med möjlighet till ökat inflytande över egen ekonomi har avslagits av majoriteten i Mariefredsnämnden. På riksnivå är fp för ett ökat självstyre av kommunala skolor men på det lokala planet agerar man precis tvärt om. Det är en parallell till centerns avslag i KF till sin egen hjärtefråga om utredningav ökad andel lokal producerad mat i skolor. Selaöhemmets nedläggning är ett annat exempel.
Detta är en förtroendekris för de lokala c och fp-politikerna. Hur ska vi kunna lite på våra politiker som går emot sitt eget partiprogram. Jag hoppas att väljarna kommer ihåg detta inför höstens val. Jag lovar att vi kommer att följa upp denna diskussion i KF framöver.

söndag 7 februari 2010

Politiskt hyckleri

Jordbruksministern var på besök i Strängnäs kommun i veckan, inbjuden av sin partibroder Jens Persson. Temat var att gynna lokala matproducenter genom att ställa krav vid upphandlingar och därigenom både skapa lokala arbetstillfällen och förhoppningsvis bättre matkvalitet. Jordbruksministern ansåg att "lokala politiker måste ta tillbaka makten över maten och ställa krav vid upphandlingar". Han ansåg att detta var inte bara möjligt utan också önskvärt om vi ska uppnå regeringens mål på en större andel närproducerade och ekologiska livsmedel.
Veckan innan hade majoriteten med Jens Persson i spetsen avslagit en motion i KF från Strängnäspartiet om att utreda förutsättningarna att i större utsträckning upphandla närproducerad och ekologisk mat till kommunens skolor och servicehem. Kan man tänka sig ett större avstånd mellan ord och handling? Detta är hyckleri på hög nivå. Inte undra på att allmänheten misstror politiker.