Bloggen med perspektiv från Strängnäspolitiken

onsdag 10 februari 2010

I s-ledband

C+fp i majoriteten i Strängnäs kommun har åter visat att det är viktigare att följa det stora partiet än att följa sitt eget partiprogram. En motion från Mariefredspartiet om att låta Mariefredsskolan bli självständigare med möjlighet till ökat inflytande över egen ekonomi har avslagits av majoriteten i Mariefredsnämnden. På riksnivå är fp för ett ökat självstyre av kommunala skolor men på det lokala planet agerar man precis tvärt om. Det är en parallell till centerns avslag i KF till sin egen hjärtefråga om utredningav ökad andel lokal producerad mat i skolor. Selaöhemmets nedläggning är ett annat exempel.
Detta är en förtroendekris för de lokala c och fp-politikerna. Hur ska vi kunna lite på våra politiker som går emot sitt eget partiprogram. Jag hoppas att väljarna kommer ihåg detta inför höstens val. Jag lovar att vi kommer att följa upp denna diskussion i KF framöver.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar