Bloggen med perspektiv från Strängnäspolitiken

tisdag 26 januari 2010

Fullmäktigedebatten 25 januari

KF-debatten i Åkers Folkets Hus var intressant på många sätt. Man kan märka att valet börjar närma sig då flera inlägg blev mer retoriska och debatten kring skolan, som kommer att bli en av de stora frågorna i kommunalvalet, hettade till ordentligt. Om detta har Maria von Betzen skrivit i sin blogg. Anmärkningsvärt var Leif Lindströms(s) och Björn Linds(fp)inlägg, där man försökte tysta debatten med att oppositionen har förverkat sin rätt att kritisera majoritetens förslag då man inte har lagt fram ett eget förslag! Detta gjordes ju i budgetdebatten i decemeber men röstades då tyvärr ned. Kvar står enbart majoritetens förslag till elevpeng och då är det inte så konstigt att oppositionen inte deltar i beslutet men ändå har rätt att kritisera förslaget.
Det var också en lång debatt om Strängnäspartiets förslag till utredning om närproducerad och ekologisk mat till skolor och servicehem i enlighet med regeringens mål om att öka andelen ekologiskt producerad mat till 25%. Detta förslag till utredning röstades ned av majoriteten. Man vill inte ens utreda möjligheten trots regeringens ambition att öka andelen ekologiskt producerad mat! Fp och inte minst centern sitter i en majoritet där man röstar ner sina egna förslag som på riksnivå är viktiga mål!
Underlaget till beslut som har skrivits av tjänstemännen var beklämmande. Citat från underlaget: "Planeringen av matsedeln får i större utsträckning utgå från säsongsprodukter.." "Sådana ändringar av matsedeln kräver ett medvetet arbete..." "De förväntas äta en mat som de kanske inte är vana vid." (!!!) "Det kräver också en positiv attityd från all personal som är inblandad i hanteringen av mat" Underlag med citat som dessa skall vi förtroendevalda ha som beslutsvägledning! Det är subjektiva och felaktiga inlägg vars enda syfte är att stoppa en motion som ligger i tiden. Jag är ytterst besvärad av att vi förtroendevalda ska få ta del av så tendensiösa beslutsunderlag som dessutom är behäftade med flera felaktiga argument för att få oss att avslå motionen. Man skriver till exempel att det är olagligt enligt lagen om offentlig upphandling att begränsa upphandlingen med krav som ovan. Detta är inte sant och ett flertal kommuner har satsat på närproducerade livsmedel. I dagsläget kommer pannkakorna som serveras i Strängnäs kommun enligt uppgift från Polen. Det krävs tydligen enligt kommunens handläggare i detta ärendet större arbete att förändra personalens attityder till matsedeln genom att öka inköp av närproducerad mat än att köpa pannkakor från Polen.
Jag blir upprörd över att majoriteten inte ens vill diskutera denna principiellt viktiga fråga utan att i stället blandar ihop den med frågan att lägga ut matproduktionen på entreprenad. Oavsett om maten produceras i kommunens regi eller av privata aktörer så tycker jag att kommunen skall ta ansvar för att skolelever och boende på servicehem skall få mat med en bra matkvalitet. Varför vill man inte ta tag i denna frågan? Varför vill centern lokalt avlå förslaget om att utreda matfrågan? Är man så beroende av (s) så att man helt går ifrån sina egna hjärtefrågor på riksplanet?

1 kommentar:

  1. Bra Christer att du uppmärksammar den attityd som genomsyrar såväl den kommunala som politiska apparaten. Att jobba hårdare är inget som faller i god jord i Strängnäs.

    SvaraRadera