Bloggen med perspektiv från Strängnäspolitiken

onsdag 8 augusti 2012

Elefantkyrkogården

När sommaren snart är slut så börjar det politiska livet så sakta att vakna igen. Tydligast märks det väl på diskussionen kring politikers och generaldirektörers villkor i samband med att man blir uppsagd från sin post. Christina Lugnet är en i mängden som trots anmärkningsvärt agerande på Tillväxtverket får stå till regeringens förfogande med samma lön men utan specifika arbetsuppgifter. Jämförelsen med en uppsagd vaktmästare på regeringskansliet i en nyhetsutsändning var slående. Den senare fick leva på a-kassa medan Lugnet i flera år kan fortsätta med sin generaldirektörslön trots att hon har förlorat sin tjänst. Inte undra på att allmänhetens misstro till politiker och högre statstjänstemän är utbredd. Tyvärr finns exemplen inte enbart inom rikspolitiken. Det är lätt att hitta personer som på motsvarande sätt har fått orättfärdiga förmåner i samband med uppsägning både i kommunal och landstingsförvaltning. Före detta kommunchefer och kommunalpolitiker har fått oproportionerligt höga avgångsvederlag eller pension trots att de fortfarande har långt kvar till pensionsåldern. Även i Strängnäs har vi tyvärr sådana exempel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar