Bloggen med perspektiv från Strängnäspolitiken

måndag 7 mars 2011

Demokrati a la Grönblad

På Strängnäs kommuns hemsida kan vi läsa att Strängnäs kommun ska få en ny plenisal i Paulinska konsertsalen. Den ska byggas om och anpassas till kommunfullmäktiges behov med voteringsanläggning, datoruppkoppling och ljud- och ljusanläggning. Av informationen låter det som om det redan är klart och beslutat.

Av Lotta Grönblads insändare i Strängnäs tidning den 5 mars får vi veta att vi som utnyttjar konsertsalen är en kulturelit som missunnar andra grupper att få tillgång till denna sal.
Samtidigt säger Lotta G att "kultureliten" skall bjudas in och få komma med synpukter. Det är en märklig beslutsgång där man först tillsätter en arbetsgrupp utan att det finns några formella eller demokratiska beslut om detta. Därefter ska "kultureliten" få möjlighet att komma med synpunkter när förslaget är färdigberett! Man lägger ut det på hemsidan som om det är klart att så här skall det bli och Lotta G uttalar sig självsäkert i tidningen om att detta kommer att bli så bra för alla parter. Detta säger hon med en bestämdhet utan att över huvud taget ha rådfrågat varken "kultureliten" eller experter på akustik.
Är det detta som är närdemokrati á la Lotta G? Vi känner igen arbetssättet från tidigare förslag i skolfrågor där Lotta också har varit pådrivande. Detta visar inte bara på nonschalans mot medborgarna, det är i bästa fall okunnigt, i värsta fall ett förakt mot de grupper som är kulturutövare och i behov kommunens stöd. Det är också ett resursslöseri att utnyttja kommunens tjänstemän till att göra utredningar av förslag som inte är demokratiskt förankrade och som därmmed riskerar att få göras om när protesterna blir för höga. Det är inte undra på att politikerföraktet breder ut sig när politikernas behov i form av arvodeshöjningar och lokaler med påkostad utrustning har högre prioritet än folkets rättmätiga krav på lokaler för kulturändamål.
Protestera mot förslaget genom att skriva på de protestlistor som kommer att läggas ut i affärerna i Strängnäs Centrum.

1 kommentar:

  1. Väl talat, Christer!
    Den gamla "borgerliga" alliansen kallades ibland av sina vedersakare för "Arrogansen" men nu har vi väl iallafall fått en styrande majoritet som betydligt bättre förtjänar det öknamnet!
    Mats Werner

    SvaraRadera