Bloggen med perspektiv från Strängnäspolitiken

fredag 3 juni 2011

Kommunfullmäktige i Åkers Folkets Hus

Folkets Hus i Åker är åter i blickpunkten. Fina samlingslokaler står tomma eller utnyttjas dåligt. Samtidigt är Folkets Hus en viktig samlingspunkt för bygden som måste få ett nytt innehåll när föreningslivets behov sviktar. Ett förslag diskuteras att kommunen hyr lokaler i Folkets Hus för kommunala behov. Hyresintäkten skulle också vara en inkomstförsäkring för den nya ägaren att utveckla nya aktiviteter. Dock har kommunen inte kunnat presentera tillräckliga behov som motiverar hyreskostnader för flera hundra tusen kronor per år. Samtidigt pågår en utredning om att söka nya lokaler för kommunfullmäktige i Strängnäs. En ombyggnad av Paulinska konsertsalen är föreslagen, vilket kommer att innebära att konsertsalen kommer att ha begränsad användning som just konsertlokal. En ombyggnad beräknas kosta flera miljoner kronor för att anpassas till kommunfullmäktiges behov en gång i månaden.
Onödigt och dyrt tycker jag. Varför inte förlägga kommunfullmäktiges sammanträden till Åkers Folkets Hus? Lokalerna är utmärkta för detta ändamål. Vi slipper bygga om konsertsalen och kan få valuta för hyreskostnaden av Folkets Hus. Samtidigt sätter det fokus på Åker som en av centralorterna i kommunen. Det finns inget självändamål i att Strängnäs stad måste ha kommunfullmäktige varje månad. Det blir en win-win-situation för alla: Kommunen (och skattebetalarna) spar pengar, Åkers Folkets Hus får fler funktioner och Åker kommer mer i centrum samt att vi får behålla Paulinska konsertsalen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar